Monday, 11 February 2013

Allah pilih Jumaat untuk peristiwa agung

ALLAH PILIH JUMAAT UNTUK PERISTIWA AGUNG

Abu Daub meriwayatkan satu hadis Nabi SAW daripada Ibnu Majah RA, katanya Rasulullah SAW bersabda (maksudnya): "Bahwasa Allah telah menjadikan hari Jumaat sebagai hari yang paling mulia. Kerana pada hari jumaatlah Allah ciptakan Nabi Adam AS dan pada hari Jumaat juga Allah wafatkannya. Pada hari Jumaat Malaikat Israfil meniupkan sangkakala iaitu hari dunia ini dikiamatkan oleh Allah dan pada hari Jumaat juga sangkakala kedua ditiupkan, dimana sekalian manusia dibangkitkan di Padang Mahsyar.

Oleh itu, apabila tiba hari Jumaat hendaklah kamu berselawat kepadaku sebanyak mungkin, kerana selawat itu dibawa terus oleh Malaikat khas kepadaku.  Berkata mereka (sahabat): "Wahai Rasulullah, bagaimana selawat itu akan dibawa terus kepadamu, sedangkan tubuh Rasulullah reput dimakan oleh bumi? Berkata Rasulullah SAW: Sesungguhnya Allah Taala mengharamkan ke atas bumi daripada memakan jasad kalangan nabi.

Sabda Rasulullah SAW lagi, banyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat kerana setaip hari Jumaat Allah SWT mengutuskan malaikat khas untuk membawakan ucapan selawat itu secara serta merta kepadaku."

Pada hari Jummat juga digelar sebagai hari raya bagi sekalian orang yang miskin. Sebab itulah dimakruhkan berpuasa sunat pada hari berkenaan, kecuali apabila ia digandingkan dengan hari sebelumnya atau selepasnya.

Allah SWT memilih Jumaat untuk peristiwa agung sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Justeru, Rasulullah SAW juga memuliakannya dengan menganjurkan umatnya membanyakkan membaca selawat dihari berkenaan.

Alangkah beruntungnya orang yang berselawat pada hari Jumaat, kerana apabila Nabi SAW menjawab selawat mereka bererti mereka mendapat doa daripada Nabi SAW walaupun mereka tidak mendengar doa daripada Nabi SAW itu.

Hubungan selawat antara umat dengan Nabi SAW ibarat hubungan doa antara anak dengan ibu bapanya. Nabi SAW bangga dengan selawat daripada umatnya, sebagaimana rasa bangga dan bahagia yang dirasai oleh ibubapa yang berada didalam kubur ketika anaknya yang soleh mendoakannya.

No comments:

Post a Comment