Wednesday, 9 January 2013

Adab berwuduk

SYARAT-SYARAT BERWUDUK :-

a) Orang Islam
b) Mummayiz ( orang yang dapat membezakan baik dan buruk sesuatu pekerjaan)
c) Tidak berhadas besar
d) Menggunakan air yang suci lagi mensucikan .
e) Tidak ada sesuatu yang menghalang air sampai ke kulit pada anggota wuduk .

SUNAT - SUNAT BERWUDUK :-

a) Membaca Bismillah .
b) Membasuh telapak tangan
c) Berkumur-kumur
d) membersihkan lubang hidung
e) Mendahulukan yang kanan dari yang kiri .
f) Menyapu seluruh  kepala
g) Mengusap kedua teling luar dan dalam .
h) Membasuh anggota wuduk sebanyak tiga kali .
i) Menyela - nyela antara jari tangan dan kaki .
j) Membaca kalimah syahadat setelah selesai wuduk .

PERKARA- PERKARA YANG MEMBATALKAN WUDUK :-

a) Sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur .
b) Hilang akal sebab mabuk, gila dan tidur lelap
c) Terjadi persentuhan antara kulit tubuh lelaki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan tanpa tutup pemisah .
d) Menyentuh qubul dan dubur dengan telapak tangan yang tidak dipakai tutup pemisah baik kemaluan
    sendiri mahupun orang lain .
e) Tidur yang tidak tetap tempat dan kedudukannya .
No comments:

Post a Comment