Friday, 25 January 2013

Usrah Perlu Ikut Adabnya

Usrah yang berkesan adalah usrah yang mampu mencapai sasaran matlamatnya. Namun, adakah kehadiran le majlis ilmu ini berjaya meningkatkan penghayatan anda terhadap islam dengan lebih mendalam ?
Untuk membentuk usrah yang berkesan, ada beberapa :-

TIP DAN PANDUAN USRAH OLEH IMAM MUDA HASSAN ADLI YAHAYA.


 1. Datang ke majlis usrah dengan niat yang ikhlas untuk mencari dan mengharapkan keredhaan Allah s.w.t.     Hendaklah anda mengingati firman Allah : " Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus". ( Al-Bayyinah, ayat 5).
 2. Hadir ke majlis pada waktu yang telah dijanjikan atau ditetapkan. Kelewatan seseorang itu menyebabkan perjalanan majlis mungkin tergendala dan anggota-anggota lain dalam keadaan tertunggu-tunggu. Rasulullah SAW bersabda,

  " Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga : (1) apabila bercakap ia berdusta, (2) apabila berjanji ia menyalahi janji, dan (3) apabila diberi amanah ia mengkhianati amanah".
 3. Hadir ke majlis usrah dalam keadaan berwuduk dan memakai pakaian yang bersih dan sempurna. Rasulullah SAW bersabda , " Sesungguhnya (apabila) kamu datang kepada saudara-saudara kamu, maka perelokkan 'rihal' (barang-barang) kamu dan perelokkanlah pakaian kamu sehingga kamu menjadi 'syammah' (tanda) dikalangan manusia. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkara keji dan tidak kepada keadaan yang tidak teratur".
 4. Hadir ke majlis usrah dengan membawa atau menyediakan keperluan lazim bagi majlis ilmu itu terutamanya al-Quran, teks usrah , buku catatan usrah , Al-kitab rujukan dan seumpamanya. Pembelajaran dan pengamatan berdasarkan teks atau kitab tertentu adalah lebih baik kesannya dan memudahkan seseorang itu membuat rujukan dikemudian hari disamping tidak mengganggu para sahabat yang lain kerana terpaksa berkongsi kitab.
 5. Datang ke majlis usrah dengan persediaan yang diamanahkan setelah ahli usrah telah menyanggupi amanah tersebut kerana Allah s.w.t mengingatkan : Firman Allah s.w.t, " Dan hendaklah kamu memenuhi janji tersebut, kerana sesungguhnya perjanjian adalah dipertanggungjawabkan. " ( Al-Isra ayat 34)
 6. Usrah melahirkan 'keluarga' yang dapat menolong kita daripada melakukan kesilapan dan dosa, saling tegur-menegur, saling membantu serta saling memahami dan memberi kafahaman dengan semangat dan rasa penuh kasih sayang. Ia menjadi medan untuk ahlinya bersama-sama menjalani satu proses pembentukan yang dibina atas semangat al-ukhuwah al-Islamiyah.
 7. Proses pembentukan itu bermakna penekanan dan perbincangan dalam usrah mencakupi satu bidang yang luas dan menyeluruh. Penekanan itu ialah terhadap unsur-unsur yang akan melahirkan peningkatan dalam kefahaman dan penghayatan Islam sebagai sistem yang lengkap lagi melengkapi. Penekanan ini akan melahirkan semangat juang dan kekuatan serta ketahanan secara berjemaah.
 8. Seluruh ahli usrah diantara ahli mahupun denga ketua ( Naqib, Naqibah) saling kenal mengenali. Naqib perlu tahu dan wajib mengafal nama ahli usrah mereka. Jika boleh bukan sekadar nama tetapi kenal dengan tuan empunya nama dan mengetahui serba sikit latar belakang ahlinya.
 9.  Usrah yang dilalui satu kelompok pendidikan yang melahirkan 'alimin' (orang yang bekerja) dan bukannya sekadar 'munafikin' (golongan yang berfikir) walaupun kita tidak menafikan kepentingan orang-orang yang berfikir.
 10. Ketua ( Naqib, Naqibah) perlu menjadi dirinya sendiri. Kegagalan besar seorang Naqib atau Naqibah ialah apabila dia cuba membentuk ahli usrah unruk menjadi seperti dirinya dan bukan mengenalkan  ahli usrah siapa sebenar diri mereka.
 11. Setiap ahli usrah perlu jujur dan menundukkan ego masing-masing. Perlu membetulkan niat bahawa kita semua adalah sama, tidak kira pangkat atau rupa. Tidak mengira kedudukan, walaupun diluar mereka adalah bos atau anak buah tetapi apabila didalam kumpulan usrah kedudukannya sama sahaja.
   
 12. Setiap ahli usrah termasuklah ketua tidak merasa diri jauh lebih baik atau hebat ilmunya daridapa ahli lain.
 13. Naqib atau Naqibah dan setiap ahli usrah mesti berlapang dada didalam menyuarakan pandangan.  Terima teguran seadanya kerana salah satu matlamat adalah untuk memperbaiki kelemahan diri, " Mengkritik tidak bererti menentang, menyetujui tidak semestinya menyokong, menegur tidak bermakna membenci dan berbeza pendapat adalah kawan berfikir yang paling baik. "
 14. Naqib atau Naqibah adalah sebagai contoh yang boleh diikuti daripada segi akhlak dan ibadahnya. Cakapnya bukan kosong, kata-katanya selari dengan apa yang diperkatakan.
 15. Naqib atau Naqibah mestilah bersifat lemah lembut dan belas kasihan. Allah itu Maha Pemurah dan Maha Mengasihani. Sifat ini perlu ada pada Naqib/Naqibah supaya ia disayangi oleh ahli usrahnya.
 16. Mestilah menggunakan peranan 'eye contact' dalam komunikasi. Dari mata yang ikhlas akan turun ke hati.
 17. Saling menziarahi di antara ahli usrah jika ada di antara mereka dalam keadaan yang menguzurkan kerana ia akan memberi kekuatan kepadanya.
 18. Naqib atau Naqibah perlu ada sifat tawaduk dalam diri atau mempunyai sikap rendah diri.
 19. Naqib atau Naqibah adalah sebagai contoh yang boleh diikuti daripada segi akhlak dan ibadahnya. Cakapnya bukan kosong dan kata-katanya selari dengan apa yang diperkatakan.
 20. Menghadiri majlis usrah dengan membuat persediaan dan kajian terhadap bahan-bahan yang akan disampaikan dan dibincangkan dalam usrah. Dengan adanya minit dan agenda tersendiri, usrah itu tidak akan melencong kepada percakapan yang sia-sia dan merugikan .    

No comments:

Post a Comment